Girişimci Kimdir?

Girişimciliği net bir tanımın sınırları içine yerleştirmek oldukça zordur. İlk kez ortaçağda kullanılan bu kelimenin ‘entreprendere' kökünden geldiği yani 'iş yapan' anlamına geldiği görülmektedir. Bu tanım zaman içinde değişti, gelişti ve özellikle 20. yüzyılda daha çok risk alma, yenilikleri yakalama, fırsatları değerlendirme ve tüm bunların hayata geçirilme süreci olarak anlamlandırılmaya başlandı. Girişimcilik sadece kişinin kendi işini kurması değil, mevcut işini revize etmesi veya yeni bir sektöre açılması da olabilir. Örneğin, yıllardır sektörde olan bir malın üretimine geçilmesi bir girişimcilik örneği değil, fakat sektördeki diğer malı farklılaştırarak sunmak bir girişimciliktir.


Türkiye’de Girişimcilik

Dünyada 100 yetişkin içinde şirket kuran insanların sayısına bakıldığında;
Türkiye yüzde 4.9 ile 29'uncu sırada yer alıyor. Girişimcilik, geleceğimizin en önemli itici gücü. Ne kadar çok başarılı girişimci yaratırsak geleceğimiz o denli güvence altına alınmış olacak. Ülkemizde neredeyse her 3 kişiden biri işsiz. O halde, işsizliğe çözüm, yeni iş olanaklarından ve girişimciliğin artırılmasından geçiyor. Türkiye’de yüzde 6’nın altında bulunan girişimci sayısını arttırmak, kişi başına düşen milli geliri yükseltmek zorundayız.


Girişimcilik Kriterleri

 • İş Fikri geliştirmek
 • Pazar hakkında bilgi edinmek (Pazar Araştırması)
 • Planlama yapmak
 • Kaynakları bir araya getirmek
 • Yenilik – Yaratıcılık
 • Risk üstlenmek
 • Fayda üretmek
 • Süreklilik

İyi Bir Girişimcide Olması Gereken Özellikler

 • Yaratıcı olmak,
 • Fikri olmak,
 • Konusunda bilgili olmak,
 • Dürüst olmak,
 • Risk almasını bilmek,
 • Yenilik peşinde olmak,
 • Orkestra görünümünde bir ekiple çalışmak,
 • Sabırlı olmak ,
 • Yaptığı her işte güzeli aramak,
 • Zamana egemen olmak,
 • Denizi arayan nehir gibi, kusursuzu aramak,
 • Sorunları ele alırken, kaya gibi değil su gibi uyumlu olmak,
 • Zamanın çırağı değil, ustası olmak,
 • Ümit dolu olmak,
 • Paylaşımcı olmak,
 • Öğrenmeye her zaman açık olmak,
 • İnceliklerin ayrıntıda olduğunu bilmek ancak ayrıntıda boğulmamak,
 • Çalışma hayatında birbirine yabancı insanları arkadaşa, arkadaşları kardeşe dönüştürmeyi başarabilmek,
 • Çekirdekte meyveyi, meyvede de ağacı görebilmek,
 • Şeffaf olmak,
 • Çöküşte yükselişi görebilmek,
 • Özgürlüğün olmadığı yerde, özgünlüğün olmayacağını da bilmek,
 • Gelen günü, geçen günden daha üretken kılmak,
 • En önemlisi çalışkan olmak,

Neden Girişimci Olmalıyım ?

 • Yeni istihdam alanları yaratarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak
 • Aile bütçesine katkıda bulunmak
 • İşe yaradığımı hissetmek
 • Saygın bir insan olmak
 • Farklılık yaratmak
 • Becerilerimi kullanmak
 • Boş zamanımı değerlendirmek
 • Çok zengin olmak
 • Kendimi ispatlamak

İş Kurma

 • Bir sorun veya ihtiyaç belirleyiniz
 • Bir piyasa eğilimi veya moda belirleyiniz
 • Bir ana faaliyet alanı seçiniz
 • Eski bir fikri gözden geçiriniz.
 • Var olan bir ürünü tamamlayıcı ürün düşününüz
 • Ürünleri bir araya getiriniz
 • Temel bir ürünü alıp ona eklemeler yapınız
 • Bir grup müşteriyi hedefleyiniz

Yukarıda belirtilen çalışmalar sonrasında aşağıdaki soruları cevaplayın;

 • İş fikriniz nedir?
 • Hangi müşteri grubunu hedefleyeceksiniz?
 • Hangi ihtiyacı gidereceksiniz?
 • Sunacağınız fayda?
 • Rakipleriniz kimler olabilir?
 • Farkınız?

Konuya çok iyi düzeyde hakim değilseniz; DİKKAT!

 • Sonucu insan sağlığı açısından risk oluşturan işler
 • Sonucu müşterinin yüksek maddi zararına yol açabilecek işler
 • Rekabet avantajı sağlayacak farklılığınızın olmadığı durumlarda, rekabetin çok yoğun olduğu, sizden çok daha güçlü firmalarla rekabet etmek zorunda kalacağınız işler
 • Gireceğiniz alan, sektör ya da bölgede işin yapılışıyla ilgili yazılı olmayan kuralların olduğu, belirli çevrelerce yürütülen işler

Ancak çok iyi analiz edildikten sonra kuruluşa geçilmelidir.
Finans
Bir girişimci çalışmalara başlamadan önce aşağıdaki sermaye ile ilgili sorulara cevap bulmak durumundadır.

 • İşi kurmak için gereken maddi kaynak - Nerelerden kaynak bulabiliriz?
 • Kişisel harcamaları tahmin etmek- Nelere para harcarız?
 • Geçinmek için zorunlu en düşük bütçeyi hesaplamak

Pazarlama Karması
Ürün: Bir şirket pazara yeni bir ürün sunduğunda belli başlı sorulara cevap verebilmelidir:

 • Ürün kimi hedefliyor?
 • Ne tür bir yarar bekliyorlar?
 • Müşteriler ürünü nasıl görüyorlar?
 • Rakiplere karşı ürün ne tür farklar sunuyor?

Fiyat: Sunulan fayda – değer, fiyattan daha önemlidir. Bu nedenle;

 • Müşteriye sunduğunuz değer nedir?
 • Satışa odaklanmayın, ürününüzün müşterinin ihtiyaçlarını karşılamasına odaklanın.
 • Unutmayın ki eğer bir fayda / değer sunamıyorsanız, rekabet edebilmek için fiyatı düşürmek zorunda kalırsınız.

Yer:

 • Ürünü ile kullanıcı (müşteri) doğru zamanda doğru yerde buluşturulmalıdır.
 • Etkili ve verimli dağıtım kanalı seçmek çok önemlidir.
 • Kullanılacak dağıtım kanalları ya da satış noktaları hedef müşterilere ve bütçeye göre belirlenmelidir. Çünkü aracılar ürünün müşteriye ulaşmasını sağlar.

Tanıtım: Ürününüz iyi olabilir ama eğer kimse onu tanımıyorsa kimse de almayacak demektir.

 • Satış promosyonu: Ağırlıklı olarak kısa vadede satışlarda artış yakalamak amaçlı yapılır.
 • Kişisel satış: Bir ürünün birebir müşteriye satışıdır.
 • Reklam: TV, radyo, gazete gibi.
 • Halkla ilişkiler: Mevcut ya da potansiyel müşteriler ile olumlu ilişkiler.

İletişim: İyi bir iletişimde konuştuklarınız % 7, ses tonunuz % 38, beden diliniz % 55 etkilidir.

 • Etkili bir iletişim için;
 • Gülümseyin
 • Samimi ve içten olun
 • İnsana değer verin
 • Saygılı olun
 • Beden dilini iyi kullanın
 • Pozitif olun
 • Dinleyin